Informacja o stypendiach

Dodane przez BWS - wt., 10/20/2020 - 19:32

Informuję uprzejmie, że z uwagi na moją nieobecność w Uczelni do dnia 25.10.2020r., dokumentacja stypendialna będzie przyjmowana od 02.11.2020r. do 21.11.2020r.
Wnioski na stypendia socjalne, stypendia dla osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendia rektora będzie można składać w/w terminie w dziale księgowości i kadr w godz. od 8.00-16.00.
Załączniki do wniosków będą dostępne od 29.10.2020r.

Z poważaniem
------------
Anna Wyrwa – Kierownik Działu Księgowo-Kadrowego
BWS im. J. Tyszkiewicza
ul. Nadbrzeżna 12
43-300 Bielsko-Biała
Tel. 33/829 72 86

Oprogramowanie dla studentów

Dodane przez BWS - czw., 09/03/2020 - 22:02

1. Pakiet Office365 dla studentów BWS im. J. Tyszkiewicza całkowicie za darmo na czas studiowania - informacja w załączeniu.
2. Instrukcja logowania do aplikacji MS Teams dla studentów do nauki zdalnej od nowego roku akademickiego – w załączeniu.

Marcin Majcherczyk
Administrator Systemów Informatycznych
BWS im. J. Tyszkiewicza