Plany zajęć obowiązujące w semestrze zimowym

Plany zajęć obowiązujące w semestrze zimowym

Odbiór dyplomów ukończenia studiów

Szanowni Państwo,

Istnieje już możliwość odbioru dyplomu.
Z uwagi na dość czasochłonną procedurę wydawania dyplomów proszę o umawianie się: telefoniczne pod nr tel. 33 8297284 lub mailowe: anna.borkowska@tyszkiewicz.edu.pl.

Serdecznie pozdrawiam,

Anna Borkowska-Martyna
Kierownik Biura ds. studenckich
BWS im. J. Tyszkiewicza w Bielsku-Białej
tel. (33) 829 72 84
e-mail: anna.borkowska@tyszkiewicz.edu.pl

Organizacja roku akademickiego 2019/2020

Szanowni Studenci,

W załączeniu przekazuję do wiadomości Zarządzenie Rektora Uczelni w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020.

Z uwagi na przyjęcie bardzo dużej liczby osób na studia niestacjonarne na kierunku kosmetologia informujemy, że Uczelnia dokonała następujących zmian w harmonogramie zjazdów:
1. Ustalono nowe terminy większości zjazdów dla 1 roku,
2. Wprowadzono podział studentów na dwie grupy, z których jedna będzie realizowała zajęcia od piątku do niedzieli, a druga od soboty do poniedziałku.

W dniu 15 października 2019 roku dodano Aneks do Zarządzenia Rektora 8/2019 dotyczący czasu trwania przerwy świątecznej.

Prosimy o zapoznanie się z załączonym dokumentem.

Informacje dotyczące stypendiów w roku akademickim 2019/2020

Uprzejmie informuję, że od 12.10.2019r. do 31.10.2019r. będą przyjmowane wnioski na stypendia:
- stypendia socjalne, stypendia dla osób niepełnosprawnych i zapomoga – Anna Wyrwa pokój 112;
- stypendia rektora – Anna Borkowska-Martyna pokój 111.

Niezbędne dokumenty (wnioski, oświadczenia) znajdują się w pliku Pobierz

------------
Anna Wyrwa – Kierownik Działu Księgowo-Kadrowego
BWS im. J. Tyszkiewicza
ul. Nadbrzeżna 12
43-300 Bielsko-Biała
Tel. 33/829 72 86

Programy - Architektura wnętrz - rok akademicki 2019/2020 - aktualizacja: 08.09.2019

Programy - Kosmetologia - studia stacjonarne - rok akademicki 2019/2020 - aktualizacja: 08.09.2019

Programy - Kosmetologia - studia niestacjonarne - rok akademicki 2019/2020

Dotyczy osób, które będą składać wnioski na stypendia socjalne i zapomogi w roku akademickim 2019/2020

Student, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie jest równy lub mniejszy niż 528,00 zł ma obowiązek dostarczyć zaświadczenie z MOPS/GOPS o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej rodziny.
Ustawa z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce art. 88 ust 1 pkt. 4 i 5.

------------
Anna Wyrwa – Kierownik Działu Księgowo-Kadrowego
BWS im. J. Tyszkiewicza
ul. Nadbrzeżna 12
43-300 Bielsko-Biała
Tel. 33/829 72 86

Subskrybuj Tablica ogłoszeń BWS - plany, stypendia, obrony RSS