Programy - Architektura wnętrz - rok akademicki 2019/2020

Dodatkowy termin obrony prac dyplomowych na kierunku Kosmetologia

W załączeniu przekazuję do wiadomości Zarządzenie Prorektora Uczelni w sprawie dodatkowego terminu obrony prac dyplomowych na kierunku Kosmetologia.

Poprawkowa letnia sesja egzaminacyjna 2018/2019

Poprawkowa letnia sesja egzaminacyjna będzie organizowana w dniach od 6.09.2019 do 15.09.2019.
Szczegółowy harmonogram sesji znajduje się poniżej - w pliku pdf.

Generalny Nadzorujący Egzaminy
mgr Jerzy Foltyniak

Organizacja roku akademickiego 2019/2020

Szanowni Studenci,

W załączeniu przekazuję do wiadomości Zarządzenie Rektora Uczelni w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020.

Kierunek Kosmetologia - informacje dotyczące prac dyplomowych oraz egzaminu dyplomowego

Szanowni Studenci,

Poniżej znajdują się informacje dotyczące niezbędnych dokumentów oraz procedur dopuszczających do obrony pracy dyplomowej.

W biurze ds. studenckich (pokój 111) należy złożyć w terminie:
- od 1 lipca do 5 lipca - Studenci studiów stacjonarnych oraz
- od 1 lipca do 6 lipca - Studenci studiów niestacjonarnych
prace dyplomowe zatwierdzone i podpisane przez promotora wraz ze wskazaną dokumentacją.

W późniejszym terminie (do 12 lipca) będzie można złożyć kartę obiegową podpisaną przez Kierownika Działu Księgowo-Kadrowego.
Na karcie obiegowej musi znaleźć się również podpis Kierownika Biura Karier oraz Dyrektora Biblioteki.

Prezentacje (format pliku: ppt, pptx, pdf) na obronę pracy dyplomowej proszę przesyłać na adres poczty elektronicznej admin(at)tyszkiewicz.edu.pl w terminie do dnia 15 lipca 2019 roku (poniedziałek).

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt:
Anna Borkowska-Martyna
Kierownik Biura ds. studenckich
BWS im. J. Tyszkiewicza w Bielsku-Białej
tel. (33) 829 72 84

Organizacja roku akademickiego 2018/2019

Szanowni Studenci

W załączeniu przekazuję do wiadomości Zarządzenie Rektora Uczelni w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019.

Subskrybuj Tablica ogłoszeń BWS - plany, stypendia, obrony RSS