Informacja o stypendiach

Dodane przez BWS - pon., 03/08/2021 - 17:41

Szanowni Studenci

---AKTUALIZACJA---

UWAGA!

Z uwagi na lockdown dokumenty na stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomóg przyjmowane będą od 29.03.2021 r. do 10.04.2021 r. drogą elektroniczną na adres: anna.wyrwa@tyszkiewicz.edu.pl lub drogą pocztową.

---AKTUALIZACJA---

Od 29 marca 2021 roku do 10 kwietnia 2021 roku można składać w Dziale Księgowości i Kadr dokumenty na stypendia socjalne i stypendia dla osób niepełnosprawnych.

Druki do pobrania znajdują się na stronie www.tyszkiewicz.edu.pl, w zakładce student, podzakładce stypendia https://tyszkiewicz.edu.pl/stypendia/

Proszę również o zapoznanie się z Regulaminem  Świadczeń dla Studentów Bielskiej Wyższej Szkoły im. J. Tyszkiewicza.

Studenci, których sytuacja materialna nie uległa zmianie, zobowiązani są do złożenia tylko załącznika nr 16.

Studenci, których sytuacja materialna uległa zmianie z powodu utraty, uzyskania dochodu, albo zmiany liczby członków rodziny zobowiązani są do złożenia załącznika nr 16  i zaktualizować oświadczenie o dochodach  (załącznik nr 4 i 5)  z dołączonymi dokumentami, potwierdzającymi zmiany.

Studenci, ubiegający się o stypendium po raz pierwszy, zobowiązani są złożyć wniosek wraz z stosownymi załącznikami.

Wszyscy Studenci, starający się o stypendium socjalne na semestr letni 2020/2021 mający rodzeństwo  uczące się,  zobowiązani są do załączenia aktualnego zaświadczenia poświadczającego kontunuowanie nauki.

 

Oprogramowanie dla studentów

Dodane przez BWS - czw., 09/03/2020 - 22:02

1. Pakiet Office365 dla studentów BWS im. J. Tyszkiewicza całkowicie za darmo na czas studiowania - informacja w załączeniu.
2. Instrukcja logowania do aplikacji MS Teams dla studentów do nauki zdalnej od nowego roku akademickiego – w załączeniu.

Marcin Majcherczyk
Administrator Systemów Informatycznych
BWS im. J. Tyszkiewicza

Informacja w sprawie korzystania z parkingu

Dodane przez BWS - czw., 12/19/2019 - 22:56

Informuję, że właściciel parkingu wprowadza odpłatność dla wszystkich użytkowników parkingu z dniem 1 października 2020r. Studenci studiów niestacjonarnych chętni do korzystania z parkingu winni zgłosić się osobiście w administracji Uczelni pokój 109 w celu podania numeru telefonu komórkowego i numeru rejestracyjnego samochodu. Są to informacje konieczne do uzyskania Karty Parkingowej, uprawniającej do korzystania z parkingu. Miesięczny abonament za korzystanie z parkingu dla studentów studiów niestacjonarnych wynosi 35 zł netto, dla studentów studiów stacjonarnych 80 zł netto płatne na ogólne konto Uczelni. Proszę o zapoznanie się z załączonym Regulaminem korzystania z parkingu.

------------
mgr Jerzy Foltyniak – Dyrektor Administracyjny BWS im. J. Tyszkiewicza