Informacja o stypendiach

Dodane przez BWS - pon., 03/08/2021 - 17:41

Szanowni Studenci

Od 29 marca 2021 roku do 10 kwietnia 2021 roku można składać w Dziale Księgowości i Kadr dokumenty na stypendia socjalne i stypendia dla osób niepełnosprawnych.

Druki do pobrania znajdują się na stronie www.tyszkiewicz.edu.pl, w zakładce student, podzakładce stypendia https://tyszkiewicz.edu.pl/stypendia/

Proszę również o zapoznanie się z Regulaminem  Świadczeń dla Studentów Bielskiej Wyższej Szkoły im. J. Tyszkiewicza.

Studenci, których sytuacja materialna nie uległa zmianie, zobowiązani są do złożenia tylko załącznika nr 3 i 16.

Studenci, których sytuacja materialna uległa zmianie z powodu utraty, uzyskania dochodu, albo zmiany liczby członków rodziny zobowiązani są złożyć załącznik nr 3 i 16  i zaktualizować oświadczenie o dochodach  załącznik nr 4 i 5  z dołączonymi dokumentami, potwierdzającymi zmiany.

Studenci, ubiegający się o stypendium po raz pierwszy, zobowiązani są złożyć wniosek wraz z stosownymi załącznikami.

Wszyscy Studenci, starający się o stypendium socjalne na semestr letni 2020/2021 mający rodzeństwo  uczące się,  zobowiązani są do załączenia aktualnego zaświadczenia poświadczającego kontunuowanie nauki.