Oprogramowanie dla studentów

Dodane przez BWS - czw., 09/03/2020 - 22:02

1. Pakiet Office365 dla studentów BWS im. J. Tyszkiewicza całkowicie za darmo na czas studiowania - informacja w załączeniu.
2. Instrukcja logowania do aplikacji MS Teams dla studentów do nauki zdalnej od nowego roku akademickiego – w załączeniu.

Marcin Majcherczyk
Administrator Systemów Informatycznych
BWS im. J. Tyszkiewicza

Informacja w sprawie korzystania z parkingu

Dodane przez BWS - czw., 12/19/2019 - 22:56

Informuję, że właściciel parkingu wprowadza odpłatność dla wszystkich użytkowników parkingu z dniem 1 października 2020r. Studenci studiów niestacjonarnych chętni do korzystania z parkingu winni zgłosić się osobiście w administracji Uczelni pokój 109 w celu podania numeru telefonu komórkowego i numeru rejestracyjnego samochodu. Są to informacje konieczne do uzyskania Karty Parkingowej, uprawniającej do korzystania z parkingu. Miesięczny abonament za korzystanie z parkingu dla studentów studiów niestacjonarnych wynosi 35 zł netto, dla studentów studiów stacjonarnych 80 zł netto płatne na ogólne konto Uczelni. Proszę o zapoznanie się z załączonym Regulaminem korzystania z parkingu.

------------
mgr Jerzy Foltyniak – Dyrektor Administracyjny BWS im. J. Tyszkiewicza