Informacja o stypendiach

Dodane przez BWS - czw., 10/29/2020 - 18:18

Informuję uprzejmie, że dokumentacja stypendialna będzie przyjmowana od 02.11.2020r. do 21.11.2020r.
Wnioski na stypendia socjalne, stypendia dla osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendia rektora będzie można składać w/w terminie w dziale księgowości i kadr w godz. od 8.00-16.00.
Załączniki do wniosków są dostępne poniżej: plik o nazwie Stypendia_2020.zip.

Z poważaniem
------------
Anna Wyrwa – Kierownik Działu Księgowo-Kadrowego
BWS im. J. Tyszkiewicza
ul. Nadbrzeżna 12
43-300 Bielsko-Biała
Tel. 33/829 72 86