Organizacja roku akademickiego 2019/2020

Szanowni Studenci,

W załączeniu przekazuję do wiadomości Zarządzenie Rektora Uczelni w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020.

Z uwagi na przyjęcie bardzo dużej liczby osób na studia niestacjonarne na kierunku kosmetologia informujemy, że Uczelnia dokonała następujących zmian w harmonogramie zjazdów:
1. Ustalono nowe terminy większości zjazdów dla 1 roku,
2. Wprowadzono podział studentów na dwie grupy, z których jedna będzie realizowała zajęcia od piątku do niedzieli, a druga od soboty do poniedziałku.

Prosimy o zapoznanie się z załączonym dokumentem.